Wiemy, że udostępnianie nam swoich danych osobowych opiera się na zaufaniu. Traktujemy to poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić poszanowanie Państwa prywatności podczas odwiedzania naszej witryny lub korzystania z naszych usług. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Oświadczeniem, aby poznać nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności.

Prowadzimy serwis internetowy, który dostarcza użytkownikom rekomendacje dotyczące podróży i planowania podróży, w tym hoteli, wynajmu wakacji i innych miejsc noclegowych, atrakcji i przeżyć, restauracji, lotów, rejsów wycieczkowych, przewodników turystycznych i wielu innych. W niniejszym Oświadczeniu są one określane zbiorczo jako Usługi.

Właścicielem i operatorem naszych usług jest firma Hurghada Excursion. Odwiedzając nasze strony internetowe i powiązane z nimi aplikacje, czy to na komputerze, telefonie, tablecie lub podobnym urządzeniu (wszystkie te urządzenia są określane jako „Urządzenie”), użytkownik akceptuje praktyki opisane poniżej.

Jako firma globalna działamy w wielu krajach i na wielu terytoriach, gdzie obowiązują różne prawa i zwyczaje. Niniejsze Oświadczenie zawiera ogólny przegląd naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności. Aby zapoznać się z informacjami dotyczącymi poszczególnych krajów, należy wybrać miejsce zamieszkania w łączach dotyczących jurysdykcji, które znajdują się na dole niniejszego Oświadczenia.

Gromadzone informacje

Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych Usług lub korzysta z nich, gromadzimy informacje o użytkowniku, aby zapewnić mu bardziej spersonalizowane i odpowiednie doświadczenia. Niektóre informacje zbieramy automatycznie. Inne informacje, które gromadzimy z różnych źródeł, w tym od podmiotów stowarzyszonych, partnerów biznesowych i innych niezależnych źródeł zewnętrznych. Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług poprzez „kliknięcie” w witrynie innej firmy lub gdy odwiedza witryny innych firm za pośrednictwem naszych Usług, witryny te mogą udostępniać nam informacje o korzystaniu przez użytkownika z ich usług. Gromadzone informacje mogą obejmować następujące elementy:

 • Dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, numer telefonu, adres pocztowy i e-mail.
 • Informacje dotyczące rozliczeń lub płatności (takie jak numer karty kredytowej, nazwa posiadacza karty, data ważności, kod uwierzytelniający i adres rozliczeniowy)
 • Nazwa użytkownika i hasło
 • Zdjęcia, recenzje, fora, posty na portalach społecznościowych i filmy, które zostały nam udostępnione przez użytkownika
 • Informacje o geolokalizacji
 • Informacje o urządzeniu, np. kiedy użytkownik uzyskał dostęp do naszych Usług oraz informacje o używanym urządzeniu (np. adres IP, używane oprogramowanie lub przeglądarka internetowa, preferowane języki, unikalne identyfikatory urządzenia oraz identyfikatory reklamowe)
 • Aktywność online, w tym odwiedzane strony, przeglądane treści i przeglądane aplikacje
 • Historia zakupów
 • Informacje o planach i preferencjach dotyczących podróży

Możemy również gromadzić informacje o innych osobach podróżujących, w tym ich adresy e-mail i inne informacje związane z podróżą, o ile zostały one podane przez użytkownika. Jeśli użytkownik udostępnia nam informacje o innych osobach, musi uzyskać ich zgodę. W przypadku przekazywania nam danych innych osób należy uzyskać ich zgodę.

Oprócz kategorii wymienionych powyżej możemy również gromadzić informacje o lokalizacji, jeśli użytkownik poinstruował swoje Urządzenie, aby wysyłało takie informacje, korzystając z ustawień prywatności na tym Urządzeniu, lub na przykład jeśli przesłał zdjęcia oznaczone informacją o lokalizacji. Możemy wykorzystywać informacje o lokalizacji użytkownika bezpośrednio i/lub udostępniać informacje o lokalizacji stronom trzecim. Gromadzimy i udostępniamy informacje o lokalizacji w celu dostarczania użytkownikowi odpowiednich treści, analizowania sposobu korzystania z Usług przez użytkownika, ulepszania Usług oraz dostarczania reklam lub rekomendacji kontekstowych. Na przykład możemy wykorzystywać lokalizację użytkownika do wyświetlania recenzji hoteli, restauracji lub atrakcji znajdujących się w pobliżu podczas podróży.

Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia prywatności w swoim Urządzeniu, aby wyłączyć funkcję zbierania i udostępniania informacji o lokalizacji i/lub funkcję oznaczania zdjęć użytkownika informacjami o lokalizacji. Wyłączenie udostępniania lokalizacji może jednak wpłynąć na niektóre oferowane przez nas funkcje. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ustawień prywatności Urządzenia, sugerujemy skontaktowanie się z producentem Urządzenia lub dostawcą usług telefonii komórkowej w celu uzyskania pomocy.

Więcej informacji na temat korzystania z plików cookie i innych technologii opisanych w tej sekcji, w tym na temat wyborów użytkownika związanych z tymi technologiami, można znaleźć w poniższej sekcji dotyczącej plików cookie.

Wykorzystanie informacji

Dążymy do zapewnienia użytkownikowi odpowiednich treści w naszych Usługach i przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności danych obowiązujących w różnych jurysdykcjach, w których prowadzimy działalność. Używamy informacji o użytkowniku, aby pomóc mu w korzystaniu z naszych Usług, w tym w następujący sposób:

 • Rejestracja i zarządzanie kontem użytkownika, w tym w celu umożliwienia mu dostępu do naszych Usług i korzystania z nich
 • Ułatwienie dokonywania rezerwacji
 • mierzyć zainteresowanie naszymi Usługami i ulepszać je
 • Powiadamianie użytkownika o ofertach specjalnych oraz produktach i usługach oferowanych przez nas, nasze podmioty stowarzyszone lub naszych partnerów, które mogą być dla niego interesujące
 • Komunikuj się z użytkownikiem
 • umożliwienie komunikacji między zarejestrowanymi użytkownikami a właścicielami/przedstawicielami ofert w naszych Usługach
 • Umożliwienie nam publikowania Twoich recenzji, postów na forum, zdjęć, filmów i innych treści
 • Dostosowywanie doświadczeń użytkownika, w tym dostosowywanie reklam wyświetlanych użytkownikowi w naszych Usługach i w Internecie
 • Wyciąganie wniosków na temat zainteresowań lub preferencji użytkownika
 • Zapewnić użytkownikowi zoptymalizowane doświadczenie i grupować użytkowników naszych Usług na podstawie, na przykład, użytkowania i danych demograficznych
 • Wysłać ankietę lub zaproszenia do badań rynkowych
 • Odpowiadanie na pytania i komentarze
 • Rozstrzyganie sporów i rozwiązywanie problemów
 • Zapobieganie działaniom potencjalnie zabronionym lub niezgodnym z prawem
 • egzekwowania naszych warunków użytkowania i informacji oraz innych informacji przekazanych użytkownikowi w punkcie odbioru danych

Należy pamiętać, że niektóre informacje o użytkowniku są wymagane, abyśmy mogli dostarczyć mu odpowiednie oferty od nas, naszych podmiotów stowarzyszonych i naszych partnerów oraz aby umożliwić mu korzystanie z innych korzyści wynikających z bycia zarejestrowanym użytkownikiem. Prosimy o zapoznanie się z poniższą sekcją „Wybór informacji” w odniesieniu do możliwości wyboru związanych z gromadzeniem i wykorzystywaniem informacji o użytkowniku.

Udostępnianie informacji

Aby świadczyć niektóre z naszych Usług, możemy być zmuszeni do udostępniania informacji określonym osobom trzecim, w tym naszej grupie firm, w następujących okolicznościach:

Nasza Grupa Firm. Udostępniamy informacje firmom z naszej rodziny korporacyjnej, aby móc dostarczać Ci informacje o produktach i usługach, zarówno związanych z podróżami, jak i innych, które mogą Cię zainteresować. Firmy te i witryny internetowe będą przestrzegać niniejszego Oświadczenia oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa regulujących przesyłanie informacji promocyjnych.

Dostawcy. Udostępniamy informacje określonym dostawcom w celu ułatwienia korzystania z naszych Usług, w tym w celu pomocy w realizacji transakcji, takich jak wszelkie rezerwacje dokonywane przez użytkowników, na przykład udostępniamy dane hotelowi, jeśli użytkownik dokona rezerwacji za pośrednictwem naszych Usług.

Partnerzy biznesowi. Możemy udostępniać informacje o użytkowniku, jego Urządzeniach i korzystaniu przez niego z Usług naszym zaufanym partnerom biznesowym. Na przykład, możemy udostępniać informacje w celu dostarczenia użytkownikowi odpowiednich treści lub w celu ułatwienia płatności za produkty lub usługi zakupione przez użytkownika w witrynach internetowych naszych partnerów. Udostępnianie danych odbywa się zazwyczaj na podstawie pisemnych umów, które zawierają zobowiązania dotyczące poufności, prywatności i bezpieczeństwa; należy jednak pamiętać, że nie kontrolujemy praktyk tych partnerów biznesowych w zakresie ochrony prywatności.

Strony mediów społecznościowych. Gdy użytkownik korzysta z naszych Usług i decyduje się na udostępnianie informacji w serwisach społecznościowych innych firm, udostępniane przez niego informacje będą podlegać zasadom ochrony prywatności obowiązującym w tych serwisach oraz ustawieniom prywatności wprowadzonym przez użytkownika w tych serwisach społecznościowych.

Inne strony trzecie, takie jak odsyłające witryny internetowe. Strony trzecie mogą również pomagać nam w gromadzeniu informacji poprzez obsługę funkcji naszej witryny lub ułatwianie dostarczania reklam online dostosowanych do zainteresowań użytkownika. Możemy udostępniać segmenty widowni i inne informacje stronom trzecim, które wykorzystują te informacje do przesyłania reklam dostosowanych do potrzeb użytkowników.

Third parties may collect or access information only to the extent necessary to perform authorized functions.

Niektóre wersje systemu operacyjnego Urządzenia pozwalają na rezygnację z udostępniania pewnych typów informacji, w tym do określonych sieci reklamowych. Jeśli użytkownik chce ograniczyć takie śledzenie, powinien sprawdzić ustawienia Urządzenia.

Wybór informacji

Użytkownik ma różne możliwości w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji o sobie. Dostęp do swojego konta, jego aktualizację, a nawet zamknięcie można uzyskać, odwiedzając stronę Profil członka w naszej witrynie internetowej Twoje opcje:

●Możesz wybrać sposób, w jaki będziemy się z Tobą komunikować. Użytkownik może zrezygnować z przekazywania nam niektórych informacji, choć może to być konieczne do korzystania z niektórych funkcji oferowanych w naszych witrynach internetowych.

● Użytkownik może zapobiec gromadzeniu informacji geolokalizacyjnych, ale należy pamiętać, że wyłączenie udostępniania lokalizacji może wpłynąć na niektóre funkcje naszych Usług.

● Można również dodać lub zaktualizować informacje oraz zamknąć konto. Jeśli zamkniesz swoje konto, dezaktywujemy je i usuniemy informacje o Twoim profilu z aktywnego widoku. Możemy zachować niektóre informacje związane z kontem użytkownika (w tym dotychczasowe transakcje) do celów wewnętrznych, w tym do tworzenia kopii zapasowych, zapobiegania oszustwom, rozstrzygania sporów, prowadzenia dochodzeń i zachowania zgodności z przepisami prawa przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszym Oświadczeniu.

● Zarejestrowani użytkownicy mogą w każdej chwili zmienić swoje subskrypcje marketingowe, w tym subskrypcje poczty elektronicznej, w ustawieniach członkowskich. W każdej wysyłanej przez nas wiadomości e-mail użytkownik będzie miał możliwość zrezygnowania z otrzymywania wiadomości promocyjnych, w tym wiadomości e-mail z ofertami dotyczącymi podróży.

Przekazywanie informacji

Jesteśmy firmą o zasięgu globalnym i działamy w wielu różnych jurysdykcjach. W przypadku przekazania informacji o użytkowniku do innych krajów, informacje te będą wykorzystywane i chronione w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu oraz zgodnie z obowiązującym prawem.

Bezpieczeństwo informacji

Wdrożyliśmy odpowiednie administracyjne, techniczne i fizyczne procedury bezpieczeństwa, aby pomóc w ochronie informacji o użytkownikach.

Do dostępu do danych osobowych upoważniamy tylko określonych pracowników, którzy mogą to robić tylko w ramach dozwolonych funkcji biznesowych. Podczas przesyłania informacji między systemem użytkownika a naszym oraz między naszym systemem a systemami stron, którym udostępniamy informacje, stosujemy szyfrowanie. Stosujemy również zapory sieciowe i systemy wykrywania włamań, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do informacji o użytkowniku. Nie możemy jednak zagwarantować bezpieczeństwa informacji przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, awarią sprzętu lub oprogramowania oraz innymi okolicznościami pozostającymi poza naszą kontrolą.

Przechowywanie informacji

Kopie informacji o użytkowniku będą przechowywane przez okres utrzymywania jego konta lub tak długo, jak będzie to konieczne w związku z celami określonymi w niniejszym Oświadczeniu, chyba że obowiązujące prawo wymaga dłuższego okresu przechowywania. Ponadto, możemy przechowywać informacje o użytkowniku przez okres niezbędny do ustanowienia, wykonania lub obrony wszelkich praw.

Sygnały „Do Not Track” (Nie śledź)

Nasza witryna nie jest obecnie przystosowana do reagowania na żądania sygnałów „Do Not Track” („DNT”) wysyłanych przez przeglądarki. Wynika to z braku globalnie ujednoliconej interpretacji, która definiowałaby sygnały „Do Not Track”. Gdy branża ustali standardy związane z tym zagadnieniem, będziemy mogli ponownie ocenić to podejście.

Ciasteczka

Chcemy, aby dostęp użytkownika do naszych Usług był jak najłatwiejszy, najbardziej efektywny i użyteczny. W tym celu używamy plików cookie i podobnych technologii, aby poprawić komfort korzystania z witryny, zwiększyć jej bezpieczeństwo i wyświetlać odpowiednie reklamy.

Co to są ciasteczka?

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są automatycznie umieszczane na urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania niemal każdej witryny internetowej. Są one przechowywane przez przeglądarkę internetową i zawierają podstawowe informacje o korzystaniu z Internetu przez użytkownika. Przeglądarka wysyła te pliki cookie do witryny za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza ją ponownie, dzięki czemu witryna może rozpoznać urządzenie użytkownika i poprawić jakość korzystania z witryny, między innymi poprzez dostarczanie spersonalizowanych treści. Pliki cookie służą również do zapamiętywania danych logowania użytkownika, dzięki czemu nie trzeba ich ponownie wprowadzać podczas korzystania z naszych Usług. Inne pliki cookie pomagają nam zrozumieć preferencje użytkowników.

Zmiany w oświadczeniu i powiadamianie

W przyszłości możemy aktualizować niniejsze Oświadczenie. Jeśli uznamy, że zmiany są istotne, poinformujemy Cię o nich w jeden lub kilka z następujących sposobów: wysyłając Ci wiadomość o zmianach, umieszczając powiadomienie na stronie internetowej i/lub publikując zaktualizowane Oświadczenie na stronie internetowej. W górnej części niniejszego Oświadczenia znajduje się informacja, kiedy zostało ono ostatnio zaktualizowane. Zachęcamy do okresowego odwiedzania strony w celu zapoznania się z najbardziej aktualną wersją oraz do okresowego przeglądania niniejszego Oświadczenia w celu uzyskania najnowszych informacji o naszych praktykach ochrony prywatności.

Kontakt

If you have a data privacy request, such as a become a vendor and or general data inquiries or questions concerning, To contact us for any questions or inquiries, please contact our team by clicking here.